Forældresamarbejde

Bestyrelsen

Bestyrelsen består pt. af syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og en leder.

Forældrebestyrelsens primære opgave er at understøtte og kvalificere børnenes og personalets hverdag i Møllen. Konkret gør vi det ved at drøfte forskellige aktuelle temaer som fx sukkerpolitik, rengøring og afholdelse af forskellige events såsom arbejdsdage og sommerfester.

De mere overordnede rammer fylder også meget i vores arbejde. I de seneste år har vi arbejdet målrettet på at forbedre blandt andet udemiljøet og komme kapacitetsudfordringer til livs ved at råbe vores lokalpolitikere op og sætte fokus på de udfordringer som, vi mener, Møllen har. Møllen er et dejligt sted for børn og voksne, og det er vores fornemmeste opgave at værne om netop det.

Hvert år i september er der generalforsamling, hvor repræsentanterne bliver stemt ind for en 1-årig eller 2-årig periode. Der afholdes forældrebestyrelsesmøde cirka seks til otte gange årligt. 

Det formelle samarbejde

Formelle samarbejdsfora

 1. Indkøringssamtaler, som lige nu hedder ’Trygt og Sundt videre’ og som faciliteters af sundhedsplejen. Der tilbydes en samtale i hjemmet/Institutionen ved første start i vuggestuen og endnu en samtale ved overgangen til Børnehaven.
 2. 3 måneders samtale, for at høre om alt er som det skal være og om samarbejdet mellem os fungerer efter forventningerne.
 3. Samtaler som forældrene indkalder til, som oftest går på en usikkerhed omkring barnets trivsel, en ændring i familiesituationen eller på samarbejdet/kommunikationen med personalet.
 4. Samtaler som pædagogerne inviterer til, som kan handle om særlige udfordringer i barnets udviklingsbane, generel trivsel eller om større pædagogiske indsatser. Særligt for børn i udsatte positioner, vil vi være opmærksomme på at der ikke er noget slip i kvaliteten af forældrekontakten og i kontinuiteten af professionel opfølgning.
 5. Brobygningsmøde i overgangen mellem vuggestue/dagpleje og børnehave. Det er en formel rundvisning og praktiske informationer om det at gå i børnehave.
 6. TVÆRS møder hvor vi har mulighed for at trække på ekspertise fra vores PPR enhed; psykolog, sagsbehandler, sundhedsplejerske, tale/hørepædagog og ergoterapeut. Forældrene har mulighed for at deltage i disse møder.
 7. Forældremøde ved barnets start i Førskolegruppen/Hvalerne, som handler om specifik skoleparathed, om en særlig tilrettelagt læring med henblik på at barnet, læringsmæssigt og mentalt er klar til overgangen til skole.
 8. Forældremøder for alle, hvor vi typisk har et tema på dagsordenen i et fælles forum og hvor forældrene derefter går ud i børnenes grupper for at høre mere om den nære dagligdag.
 9. Generalforsamling og lokalrådet/områdebestyrelse, som handler om rammer og vilkår for vores daglige drift og om vores muligheder for at bedrive god pædagogik.

Det uformelle samarbejde

 1. Hente-og bringe situationer. De vigtige og gode fortællinger fra dagligdagen.
 2. Sommerfest, arbejdslørdage og Juleklip.
 3. Bedstedagen – som er én af de dage børnene virkelig ser frem til med stolthed og glæde.
 4. Måneds- og årskalender så I kan følge med i hvad vi laver og kan planlægge at deltage.
 5. Nyhedsbreve, dokumentation og opslag på Aula som fortæller noget om vores hverdag.