Aldersopdeling

I Møllen er både vuggestue og børnehave aldersopdelt.
Dette gør vi for bedre at målrette de daglige aktiviteter og forventninger til det enkelte barn.

Frøstuen og Søstjernestuen har et tæt samarbejde, for at sikre den bedste børnehavestart. Frøstuens voksne står for besøg og indkøring i børnehaven, da det er vores erfaring at børnene bedre kan forholde sig til at være sammen med den voksne som normalt er i institutionen, fremfor at mor og/eller far pludselig er der. Har I det bedst med selv at køre jeres barn ind i børnehaven, er I selvfølgelig velkomne.

Vuggestuen har fire stuer:

  • Muslingestuen, Blækspruttestuen og Haletudsestuen som modtager de børn der starter i vuggestue
  • Frøstuen er for de ældste vuggestuebørn, som snart skal i børnehave  

Børnehaven har ligeledes fire stuer:

  • Søstjernestuen som er for de yngste børnehavebørn. Her starter børnene fra vuggestue og dagpleje
  • Søhestene som er for 3-4 årige. Her starter børnene fra Søstjernestuen når de er klar.
  • Hvalrosserne som er for de 4-5 årige. Hos Hvalrosserne er der ydermere tilknyttet en udegruppe, som bruger det meste af dagen på vores store udeområde.
  • Sidste stue er Hvalerne, som er vores førskolegruppe.