Læreplaner

Alle landets dagtilbud arbejder ud fra ’De nye styrkede læreplaner’, som sætter fælles retning for det pædagogiske arbejde i dagtilbud.

Nogle af de centrale elementer i den nye pædagogiske læreplan er, at børnenes egne perspektiver og leg skal være styrende i det pædagogiske arbejde, og at pædagogik og læring skal indgå i alle typer situationer gennem hele dagen – det kan fx være i rutinesituationer som måltidet, i garderoben eller på puslebordet. Det er også i de planlagte pædagogiske aktiviteter og i børnenes egne lege.

Eksempel på læring i rutinerne; Puslebordet, vuggestuen
Det er blevet middagstid, og et barn skal skiftes. Han kravler op af stigen, og lægger sig på puslebordet.  Imens pædagogen skifter hans ble, snakker de om billederne som hænger ved siden af bordet. Der hænger et billede af en solsikke, som de lige har plantet udenfor. Barnet og pædagogen snakker om da de plantede dem i går.

Læreplanen udfoldes og konkretiseres i de følgende seks faglige temaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science
 • Social udvikling

Alle temaer kommer i spil gennem dagen, så i Møllen har vi inddelt året i overordnede emner, som er fælles for både børnehave og vuggestue. De enkelte stuer vælger derefter selv hvordan temaer kommer i spil inden for det enkelte emne, samt hvordan det tilrettelægges bedst ift. børnenes alder.

Eksempel på emne inddeling i 2022 for Møllen:

 • Januar/februar: Vinter og fastelavn
 • Marts/april: Forår og påske
 • Maj/juni: Fra jord til bord
 • Juli/august: De fire elementer
 • September/oktober: Efterår og halloween
 • November/december: Vinter og jul

Link til læreplan for Møllen
Eksempel på handleplan? – Der kan ses eksempler på aktiviteter. Fx urtehave, kreaprojekter osv.

 

Læreplanerne skal evalueres hvert andet år, som vi kommer til at offentliggøre her:

 

Evaluering af læreplanerne