Overgange

Da Møllen er aldersopdelt fra børnene er ca. 2 ½ år gamle, er der flere overgange mellem grupperne, som vi arbejder aktivt med.

I vuggestuen arbejder vi med at gøre vores overgange mellem stuerne så trygge som overhovedet muligt. Det betyder at vi “besøger” den nye stuer sammen med børnene, for at de får kendskab og relationer til nye voksne og børn. Vores erfaring er, at børnene er trygge i skiftene fordi de kender huset, de voksne og børnene godt. Aldersinddelingen betyder, at børnene følges med de samme kammerater hele vejen gennem deres institutionstid i Møllen. 

I børnehaven følges børnene ad i aldersgrupper og bliver med alderen mere knyttet til kammeraterne end til de voksne. Vi markerer skiftet med lidt højtidelighed, så børnene mærker at de bliver større, hvilket betyder nye lokaler med nye legemiljøer og nye voksne som kan noget andet. Nogle gange kan en voksen følge med gruppen, alt efter hvor stor børneårgangen er.

Vi har et stort fokus på, og pædagogisk ansvar for, at børnene oplever tryghed og forudsigelighed i overgangene. Det gælder både skiftet fra vuggestue til børnehave, og skiftende mellem børnehavestuerne. Vores mål er, at børnene ikke oplever deres skift som utrygt, men mere som en glidende overgang sammen med deres kammerater. Børnene er i forvejen sammen med de “nye” voksne og børn hver dag på legepladsen, og ved hvem de er.

For at sikre den gode overgang bruger vi meget tid på at gå på besøg, lege og spise på den “nye” stue, hvor børnene har en voksen med fra sin egen stue. Dette gælder både fra vuggestuen og i børnehaven. En voksen fra vuggestuen er med når børnene har deres første dage i børnehaven, og får videregivet barnet på en god måde til de nye voksne. Børnene som starter i børnehaven fra vuggestuen, vil kende langt de fleste børn på stuen, da det er deres kammerater fra Frøstuen.